Hållbarhetsarenan – live från Almedalen

Tisdag 27 juni slår Hållbarhetsarenan 2023 upp portarna. Under fem dagar bjuder vi tillsammans med över 30 arrangörer på närmare 50 event, alla på temat hållbar framtid. Nytt för i år är att även du som inte kan vara med på plats i Almedalen kan följa alla event.

Tisdag 27 juni

Stora matsalen

 • Hur ser vår hållbara framtid ut efter omställningen?

Lilla matsalen

 • Både klimatomställning och digital omställning – en färdplan för ledarskap

———-

Onsdag 28 juni

Stora matsalen

 • Elektrifiering utan avfall – hur gör vi rätt från början?
 • IoT och digitala tvillingar som möjliggörare i städernas klimatomställning
 • Kan EU:s elmarknadsreform lösa framtida elkriser?
 • Tillgång till ren resilient energi när samhället behöver det – hur skapar vi engagemang?

Teatersalongen

 • Sveriges utmaning med kapacitet i hela elnätet
 • Ledarskap för nya arbetssätt – hur når vi social och ekologisk hållbarhet?
 • Hur kan individen bidra till mer effekt i elnätet?
 • Så vinner kommunen attraktivitetskampen och planerar rätt

Lilla matsalen

 • Därför bränner vi plast
 • 30 TWh solkraft innan 2030 – så får vi det att hända
 • Från sårbarhet till styrka – hur kan energigemenskaper skapa samhällsnytta?
 • Hur kan effektanpassade styrmedel skapa rätt förutsättningar för mer effekt i samhället?
 • Flytande havsvind – tekniken som förändrar allt
 • Östersjön och havsbaserad vindkraft i balans med naturen

———-

Torsdag 29 juni

Stora matsalen

 • Hur kan politiken bättre stimulera ett klimatneutralt byggande?
 • Hur ökar vi omställningstakten genom upphandling i en kontext av global och lokal instabilitet? 
 • Klimatneutralt byggande i praktiken – vikten av att mäta för att veta
 • Hur kan vi utgå från det befintliga för att öka byggandet utan att bygga nytt?
 • Från pilot till uppskalning – innovationer som snabbt får oss att nå ett klimatneutralt byggande

Teatersalongen

 • Hur kan vi ta tillvara på kraften och potentialen i energieffektivisering för ett bättre Sverige?
 • Hur lyckas man med uppskalningen av pilotprojekt för hållbart samhällsbyggande?
 • Så minskas klimatutsläppen från byggprojekt – data, innovation, samarbete och kontinuerligt lärande
 • Återbruk i byggbranschen, från forskningspilot till affärsmodell
 • Hur samverkar Sveriges klimatinitiativ och klimatkontrakt för att nå klimatmålen?

Lilla matsalen

 • Vad behöver företagen från politiken för att säkra konkurrenskraften?
 • Går det att bygga bort ensamhet?
 • Kan gemensam upphandling öka hållbart byggande hos privata fastighetsägare?
 • Om vi ska bygga och renovera hållbart behövs rätt information – innan, under och efter byggprocessen
 • Materialföretag – hur ställer vi om från linjär till cirkulär affär?
 • Kan kommunala bostadsbolag driva ett långsiktigt innovationsfrämjande inköpssamarbete?

———-

Fredag 30 juni

Stora matsalen

 • Får du kalla kårar av EU:s krav på hållbarhet?

Teatersalongen

 • Uppkopplad, autonom, eldriven kollektivtrafik för landsbygden?

Lilla matsalen

 • Citylogistik – en ödesfråga för framtidens hållbara stadskärnor
 • Kan delad arbetspendling vara en del av lösningen för ett hållbart transportsystem?
 • Vilka krav behöver uppfyllas för storskalig laddning av tunga fordon?
 • Skapa de optimala förutsättningarna för en hållbar arbetsplats – blanda tradition med hybrid