Frukostseminarium om framtiden för elnäten - Mikronät


Vanliga solelanläggningar fungerar inte när det blir strömavbrott. Kan man koppla bort sig helt från elnätet? Vissa säger att elbilen är det största hotet mot elnätet medan andra menar att de kan bli en resurs för framtidens elnät. Hur blir det egentligen och vilka hinder och vägval står vi inför?

 

Den 25 oktober gick månadens frukostseminarium av stapeln. Sustainable Innovations lokal var full av människor som var på plats för att lyssna till dagens tema: mikronät och framtiden för elnäten. Talare var Joachim Lindborg, Sustainable Innovation och Mats Karlström, Ferroamp.

– Det går fort för smarta hemindustrin. Smarta prylar finns överallt. Element, lampor, din spis. Allt går att koppla upp och den stora utmaningen är att få dessa att jobba tillsammans, sade Joachim Lindborg.

Han berättade även att alla våra apparater som använder sig av elnätet måste rapportera till nätet för att nätägarna ska veta hur mycket förbrukning som sker.

Ferroamp och Sustainable Innovation driver tillsammans med ett antal andra aktörer projekt VäxEl där villor med solceller, elbilsladdning ovh värmepumpar hjälper elnätet vid ansträngda förhållanden.

– Vi jobbar med energi och effektoptimering. Solpaneler kan skapa en viss mängd energi och sedan måste vi se till att systemet håller ner energiförbrukningen, sa Mats Karlström.

Tanken är att alla komponenter i det moderna hemmet ska hjälpa till.

– Vi gör fastigheter till enhetsresurser och inte belastningspunkter. Jag var i Holland och träffade ett företag som hade installerat solpaneler på parkeringsplatsen vilket gjorde att de som jobbade där kunde ladda sin bil på jobbet och sedan åka hem och använda bilen som resurs för hemmets elförbrukning. De tänkte tvärt om från vad man brukar och det är det som är framtiden, fortsatte Karlström.

Det kommer även vara viktigt att privata hushåll använder sin elproduktion för att stabilisera elnätet. Annars kommer storstäderna inte att kunna växa.

– Reglerna för vem och vad som får vara en elproducent är oklara och svåra att tyda. De skrevs för 50 år sedan och det har hänt mycket sedan dess. Men de ses över idag och ska skrivas om, sade Mats Karlström.

Hela seminariet ser du här: