Frukostseminarium idag: Hur kan vi skapa en mer cirkulär byggindustri?Snart börjar det! Höstens hetaste samtal om cirkulär byggindustri.

Naturvårdsverket kommer inom kort att presentera förändringar i avfallslagstiftningen med syfte att öka återanvändningen av stenmatrial inom byggindustrin. Byggindustrin har en rad förslag på förbättringar som kan bidra till att vi både når våra nationella miljömål och de globala målen för hållbar utveckling.

I panelen hittar du:

Erika Nygren, Naturvårdsverket
Sven Hunhammar, Trafikverket
Kent Jansson, Swerock
Carl Zide, Loop Rocks
Moderator: Thomas Sundén, Sustainable Innovation.

Kan du inte vara på plats? Inga problem. du kan se diskussionen live genom att klicka här