Framgångssagan - vilket logistikprojekt!


Nu är slutrapporten med alla erfarenheter rykande färsk, och vilket projekt! Hållbarhetspris, nya affärsmodeller, unika samarbeten och stor energieffektivisering som resultat. 

 

I det här projektet har vi tillsammans demonstrerat och utvärderat en lösning där både återvinningsbil och distributionsbil ersätts med ett, gemensamt, mindre elfordon med en specialbyggd lastbärare. Lösningen är en kombinerad konsolidering i tre steg:

1. Insamling av återvinningen sker med omvänd samlastning där fraktionerna efter rutt i city komprimeras och samlastas i samlastningscentraler i city vilket möjliggör fulla transporter på lastväxlare från city ut ur staden till återvinningsstationen.

2. Godset omlastas från distributionsbil till det eldrivna specialfordonet i samlastningscentral i city.

3. Gods och återvinning samlastas så att insamling av återvinning och distribution av gods sker under samma rutt. Den nya lastbäraren möjliggör även att samtliga fraktioner kan samlas in under rutten.

Helhetsbedömningen av InterCityLog-konceptet är positiv bland de interna aktörerna och konceptet lever vidare efter projektets slut i det redan lanserade kommersiella samarbetet ”Älskade Stad” med parterna Ragn Sells, Bring och Vasakronan.