…

Framgångsrik idéverkstad resulterade i förstudier för en mer hållbar stad

Den svenska samhällsbyggnadssektorn, som sysselsätter drygt 500 000 personer och har en omsättning på 1000 miljarder kronor årligen, har stor betydelse för tillväxt, utveckling och välstånd i landet. Samtidigt står vi inför stora utmaningar såsom bostadsbrist, urbanisering med växande storstäder samt klimatförändringar. Innovationsklimatet inom samhällssektorn behöver därför förbättras i syfte att bidra med lösningar på dessa stora hållbarhetsutmaningar.

För att öka innovationstakten och bidra till att fler testar sina innovativa idéer genomför projektet Idéverkstad Innovationslabb flera workshops runt om i landet tillsammans med aktörer som på olika sätt arbetar med samhällsbyggnad. Genom formatet Open Space arbetar deltagarna fram ansökningar till förstudier om 100 000 kr vardera. Den första workshopen genomfördes i februari och resulterade i hela 6 godkända förstudier. De som har fått medel för att projektleda förstudierna är: Trivector Traffic, Gar-bo, Centigo, Lantmäteriet, Spoglo Networks, och Linköpings kommun som tillsammans med sina samarbetspartners kommer att genomföra förstudierna.

Förutom att resultera i faktiska förstudieansökningar vill projektet bidra till ökad samverkan och kontaktytor mellan organisationer och personer som annars inte möts. Sådan samverkan är avgörande för att vi ska komma tillrätta med de stora och komplexa hållbarhetsutmaningarna.

– För att uppnå en faktisk omställning till ett mer hållbart samhälle behöver vi bli bättre på att föra ut och implementera de idéer och innovationer som finns. Det är fantastiskt roligt att det blev en sådan verkstad av workshopen och det visar att den här typen av kreativa processer ger behållning, säger Yasmina Ganse, projektledare.

Efter genomförd workshop uttryckte deltagarna glädje över att få utveckla sina idéer på ett nytt sätt, att workshopen gav upphov till att man ”fick arslet ur vagnen”. Nästa workshop kommer att genomföras i Umeå i september 2019.

Idéverkstad Innovationslabb har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. I projektet samarbetar Sustainable Innovation, Urban ICT Arena, KTH och Lantmäteriet. Ytterligare en workshop kommer att hållas i Umeå i september.