Klimatinitiativ steg för steg – vi hjälper er komma igång

Att skapa mer hållbara och resurseffektiva samhällen är en gemensam strävan för städer. Vi ser en växande framgång i att skapa konkreta samarbeten för denna sak, så kallade klimatinitiativ eller klimatkontrakt. Vårt nya forum är en mötesplats för kommuner, regioner och organisationer som vill påbörja eller utveckla sitt klimatarbete. Tillsammans skapar vi handlingskraft, lär av varandra och skapar starkare klimatinitiativ.

Varför ett forum för klimatinitiativ?

Som en icke vinstdrivande forskningsorganisation, arbetar Sustainable Innovation för en hållbar samhällsförändring där klimat, näringsliv och livskvalitet går hand i hand. Vi har bidragit till framgångsrika klimatinitiativ som LFM30 i Malmö och stöttat Klimatarena Stockholm samt Gävle Klimatavtal, för att nämna några, i deras uppstart och utveckling. För bara fyra år sedan hade vi ett enda klimatinitiativ i Sverige. Förra året hade den siffran växt till tolv. Nu ser vi att fler och fler är redo att börja sin resa mot ett mer strukturerat hållbarhetsarbete. Oavsett bakgrund är målen detsamma för alla: att nå en klimatneutral framtid och bredda de hållbara innovationerna. En förutsättning för att lyckas med klimatarbetet i stort är att vi delar med oss av kunskap, verktyg för enhetliga strukturer samt verkar för standardisering. Här tror vi att forumet kan skapa en viktig roll och utgöra det stöd som krävs för att snabbt komma igång.

Vad erbjuder forumet?

Forumet ger ett coachande stöd till ditt arbete med kommunens eller regionens klimatinitiativ. Här finns expertis, verktyg och kunskap för att långsiktigt utveckla initiativen, både organisatoriskt och ekonomiskt. Målet är att nya klimatinitiativ snabbt ska formas till att kunna driva engagemang och påverkan för det lokala samarbetet.

Hur kommer arbetet att utformas?

Vi träffas i grupper om 5-7 deltagande initiativ, 4-6 gånger om året. Varje träff fokuserar på ett specifikt tema, ledda av Sustainable Innovations kunniga experter. Sessionerna inkluderar praktisk coaching och varje tillfälle avslutas med en hemuppgift som kopplar samman våra möten.

Vad kommer du och din organisation att få med er?

Vi börjar med en serie fördefinierade teman som anpassas efter era behov och utmaningar. I alla våra träffar ingår vägledning för att finansiera era klimatinitiativ, med hjälp i att söka bidrag från nationella och internationella fonder.

Några av teman som kommer att utforskas är:
  • Utvecklingspotential och grundförutsättningar
  • Politiska riktlinjer och hur de kan omsättas
  • Skapandet av starka partnerskap och strukturer
  • Taktiker för att öka engagemanget och utvidga projektets räckvidd
  • Organisatorisk utveckling och kapacitetsbyggnad
  • Att föra innovation från idé till marknad

Vad är ett klimatinitiativ?

Klimatinitiativ är samverkansplattformar där offentlig sektor, akademi, förenings- och näringsliv möts för att med gemensamma krafter ta hållbara innovationer till marknad. Plattformarna kan utgå från Agenda 2030 eller från en enskild branschutmaning. Lokala och regionala klimatinitiativ drivs av en kommun, region eller aktör. Det som gör initiativen framgångsrika är att de medverkande aktörernas fokus ligger på att skapa affärsnytta genom att agera testbädd för nya hållbara innovationer istället för att konkurrera med varandra.

Redo att anmäla ditt intresse?

Är du redo att driva kommunens eller regionens klimatarbete framåt? Fyll i anmälningsformuläret nedan så återkommer vi med en inbjudan till ett informationsmöte då du får reda på alla detaljer och kostnad.

Namn(Obligatoriskt)