Fastighetsägare? Delta i upphandling för fasadrenovering!

Tyvärr är det mer regel än undantag att fasadrenoveringar inte uppnår den energiprestanda eller lönsamhet som planerat. För att komma tillrätta med det har vi utvecklat en ny affärsmodell. Den nya mätmetoden lägger ett större ansvar på att leverantörer och entreprenörer att uppnå utlovad ökning av energiprestanda. Nu har du som ska genomföra en fasadrenoveringen under 2024 chansen att få konkret hjälp och stöd!

Mätmetoden och affärsmodellen innebär att ett större ansvar läggs på leverantörer och entreprenörer att faktiskt uppnå den utlovade ökningen av energiprestanda. Kanske var du med i den beställargrupp för fastighetsägare med planer på fasadrenovering som skapades under förra året? Nu fortsätter gruppen med konkret hjälp till dig som har ett renoveringsprojekt som startar under 2024. För att delta anmäler du dig till informationsmöte nedan där vi berättar hur du kan nyttja den utvecklade effektsignaturmetoden och använda vårt underlag för att passa din upphandling. Du behöver inte ha varit med tidigare för att delta. Varmt välkommen!

Vad är effektsignaturmetoden?

Effektsignaturmetoden är en vedertagen metod för att mäta en byggnads energiprestanda. Inom projektet nyttjas metoden som en standardiserad leverantörsoberoende metodik.

Datum och tid: 14 maj kl. 10.30 – 12.00
Plats: Digitalt

Namn

Beställargruppen är en del av projektet Upphandling med hårdare krav på leverantörer vid tilläggsisolering som finansieras av Energimyndigheten genom BeBo, och mätmetoden är är framtagen av Sveriges Allmännytta, KTH, BeBo och Sustainable Innovation.