…

Vätgasen och kapitalet. Vi frågar investerare: Varför vätgas? Varför nu?

26 maj

Frukostwebbinarium: Kapitalmarknadernas roll i vätgasomställningen. Vi frågar investerare: Varför vätgas? Varför nu?
09:00 - 10:30 Webbinar

Seminariet fokuserar på frågeställningar hur ledande aktörer inom finanssektorn hanterar denna genomgående omställning med radikala teknikskiften?  Hur sprider sig kraven hos EUs nya taxonomi för hållbarhet tex in på utformningen av investeringarna? Vilken roll ser de finansiella aktörerna att vätgas kan spela inom omställningen av transporter, stabilisera det allt mer volatila energisystemet och till att skapa klimatneutrala värdekedjor såsom svensk stålproduktion?

För att nå EUs vision i om en klimatneutral kontinent år 2050 behövs en betydande kursändring av unionens ekonomi så att även konkurrenskraft och och resurseffektiviteten stärks. Unionens avsikt är att genom finansindustrin styra kapitalflöden till den nödvändiga omställningen så att Parisavtalets mål bryts ned i konkreta kriterier för ekonomiska aktiviteter.

Kampen mot klimatneutralitet ställer stora krav på aktörerna i den finansiella sektorn när traditionella investeringar inom industri, transport och energisystem redan nu börjar bli ‘stranded assets’. Vedertagna sanningar och grundläggande kunskaper har blivit obsoleta i många sektorer när nettoutsläppen av växthusgaser – ur ett värdekedjeperspektiv med inköpta varor och tjänster inkluderat – skall ned till noll.

Seminariet fokuserar på frågeställningar hur ledande aktörer inom finanssektorn hanterar denna genomgående omställning med radikala teknikskiften?

Hur sprider sig kraven hos EUs nya taxonomi för hållbarhet tex in på utformningen av investeringarna?

Vilken roll ser de finansiella aktörerna att vätgas kan spela inom omställningen av transporter, stabilisera det allt mer volatila energisystemet och till att skapa klimatneutrala värdekedjor såsom svensk stålproduktion?

Välkomna!

AGENDA

09.00 Välkomna

09.10 Riskkapitalet

09.30 Banker och fonder

09.50 Institutionella och offentliga investerare

10.20 Summering

Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Roland
Elander

Roland Elander

Affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

E-post

roland.elander(a)sust.se

Telefon

070-539 73 55

Mer om mig

Roland Elander, affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

Roland har en bakgrund som entreprenör med ett starkt engagemang i att få in hållbarhet i näringslivet och samhället. Entreprenörskapet har omfattat internationell verksamhet och försäljning i EU, Nordamerika, Asien och Latinamerika. Genom egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och försäljning har fokus varit att utveckla och implementera nya hållbara affärer och koncept främst inom konsumentmarknader. Inom Sustainable Innovations projektverksamhet har ett flertal projekt nått skalbarhet kommersiellt. Nuvarande fokus är främst transportsektorns utmaningar och att lösningar på dessa snabbt omsätts i samhället och internationaliseras genom ny svensk export.

Roland Elander, affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

Roland har en bakgrund som entreprenör med ett starkt engagemang i att få in hållbarhet i näringslivet och samhället. Entreprenörskapet har omfattat internationell verksamhet och försäljning i EU, Nordamerika, Asien och Latinamerika. Genom egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och försäljning har fokus varit att utveckla och implementera nya hållbara affärer och koncept främst inom konsumentmarknader. Inom Sustainable Innovations projektverksamhet har ett flertal projekt nått skalbarhet kommersiellt. Nuvarande fokus är främst transportsektorns utmaningar och att lösningar på dessa snabbt omsätts i samhället och internationaliseras genom ny svensk export.