…

Hållbar innovativ upphandling

11 april

Seminarieserie: Hållbar innovativ upphandling Copy
07:00 - 11:00 Centralt i Stockholm, exakt plats meddelas när vi vet hur många som anmält sig.

För att nå klimatmålen krävs att byggbranschen ökar takten mot hållbart byggande och hållbar renovering. Det finns mycket kunskap och stor erfarenhet redan idag, men hur ser vi till att alla får tillgång till den information de behöver för att kunna göra skillnad?

Vad är hållbar upphandling? Hur genomförs en upphandling? Vad finns det för vanliga fallgropar?

Välkommen till tre inspirerande halvdagar med kunskapsspridning, workshops och nätverkande – hela tiden med fokus på innovativ upphandling inom bygg, bostäder och lokaler. Vi riktar oss till alla som är intresserade av upphandling, men framförallt beställare inom kommuner och kommunala bolag.

Dagarna kommer gå igenom hur du gör en hållbar och innovativ upphandling från början till slut, tillsammans med Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult. Vid varje tillfälle kommer också en inspirerande person bjudas in för att dela med sig av sina erfarenheter av hållbar upphandling. 

Idag går vi igenom varför är uppföljning viktigt och hur bör en upphandlande organisation tänka kring det? Agneta Dahlgren, miljö- och kvalitetssamordnare på Järfälla kommun är inspirationstalare.

Alla dagar kommer även att innehålla en nätverkslunch där vi pratar om goda exempel och delar med oss av egna goda erfarenheter av hållbara upphandlingar.

För att få ut så mycket som möjligt av dagarna ser vi helst att du deltar på samtliga träffar. Om du har förhinder vid något tillfälle men fortfarande vill medverka, kontakta Lovisa (lovisa.bengtsson@sust.se) så försöker vi lösa det ändå.

När? 11 april 2019, 09:00 – 13.00
Var? Centralt i Stockholm, exakt plats meddelas när vi vet hur många som anmält sig.

Dagarna är helt gratis men du behöver anmäla dig i förväg. Anmälan sker via länken här: https://www.simplesignup.se/private_event/145837/ea3196bbd5

Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Thomas
Sundén

Thomas Sundén

VD

E-post

thomas.sunden(a)sust.se

Telefon

070-944 11 70

Mer om mig

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.