…

Hållbar innovativ upphandling

6 mars

Seminarieserie: Hållbar innovativ upphandling
09:00 - 13:00 Barnhusgatan 3, Stockholm

För att nå klimatmålen krävs att byggbranschen ökar takten mot hållbart byggande och hållbar renovering. Det finns mycket kunskap och stor erfarenhet redan idag, men hur ser vi till att alla får tillgång till den information de behöver för att kunna göra skillnad?

Vad är hållbar upphandling? Hur genomförs en upphandling? Vad finns det för vanliga fallgropar?

Välkommen till tre inspirerande halvdagar med kunskapsspridning, workshops och nätverkande – hela tiden med fokus på innovativ upphandling inom bygg, bostäder och lokaler. Vi riktar oss till alla som är intresserade av upphandling, men framförallt beställare inom kommuner och kommunala bolag.

Dagarna kommer gå igenom hur du gör en hållbar och innovativ upphandling från början till slut, tillsammans med Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult. Vid varje tillfälle kommer också en inspirerande person bjudas in för att dela med sig av sina erfarenheter av hållbar upphandling. 

6 mars –Denna dag går vi igenom hur förbereds bäst en upphandling? Stefan Lundberg på Ekobrottsmyndigheten är inspirationstalare

28 mars – hur genomförs en hållbar och innovativ upphandling?
-Johan Almesjö, VD på HBV är inspirationstalare

11 april – varför är uppföljning viktigt och hur bör en upphandlande organisation tänka kring det?
-Agneta Dahlgren, miljö- och kvalitetssamordnare på Järfälla kommun är inspirationstalare 

 

Alla dagar kommer även att innehålla en nätverkslunch där vi pratar om goda exempel och delar med oss av egna goda erfarenheter av hållbara upphandlingar.

För att få ut så mycket som möjligt av dagarna ser vi helst att du deltar på samtliga träffar. Om du har förhinder vid något tillfälle men fortfarande vill medverka, kontakta Lovisa (lovisa.bengtsson@sust.se) så försöker vi lösa det ändå.

När? 6 mars, 28 mars och 11 april 2019, 09:00 – 13.00
Var? Centralt i Stockholm, exakt plats meddelas när vi vet hur många som anmält sig.

Dagarna är helt gratis men du behöver anmäla dig i förväg. Anmälan sker via länken här: https://www.simplesignup.se/private_event/145837/ea3196bbd5

Finansiering


EU-projekt

EUROPEISKA UNIONEN

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Vill du veta mer?