…

 FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD 

Nu lyfter vi era idéer till nästa nivå – ta chansen
att få 100 000 kr och stöd för vidareutveckling!

5 september

Välkommen på idéworkshop – delta med eller utan egen idé!
08:00 - 13:00 Umeå Folkets Hus, Skolgatan 59

Har du en idé eller utmaning som du gått och tänkt på? Något som har med digitalisering, smarta städer, byggprocessen eller kanske medborgardialog i samhällsplaneringen att göra? Välkomna till workshopen där vi, tillsammans med Smart Built Environment, gör idé till verklighet.

Tillsammans med olika aktörer från relevanta sektorer kommer vi under dagen att brainstorma fram olika lösningar på utmaningar och undersöka hur vi kan få dem att bli verklighet. Det kanske finns fler som har funderat på samma sak? Passa på att registrera dig idag så hamnar din idé i fokus när vi sätter agendan!

Workshopen ingår i projektet Idéverkstad Innovationslabb som har målet att skapa tätare relationer mellan aktörer som på olika sätt arbetar med samhällsbyggnad samt mellan aktörer och medborgare. Detta för att bädda för en snabbare, billigare och mer hållbar utveckling. Fokus ligger på att undersöka och utveckla digitaliseringens möjligheter att: minska miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv och minska total tid från planering
till färdigställande (för nybyggnad och renovering), minska byggkostnader samt skapa nya värdekedjor och affärsmodeller. Helt enkelt, vi vill tillsammans med er skapa en smartare och mer hållbar stad.

Sustainable Innovation anordnar workshopen tillsammans med Urban ICT Arena, Lantmäteriet och KTH. Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del av den strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Workshopen hålls i ett Open Space-liknande format. Den som har ett område eller idé pitchar detta inför deltagarna och när alla idéer presenterats väljer man den grupp vars idé man vill vara med och diskutera. Man får gärna delta även utan att pitcha!

Partners

I projektet samarbetar Sustainable Innovation, Urban ICT Arena, KTH och Lantmäteriet. Projektet drivs som en strategisk satsning inom Smart Built
Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndighetenoch Formas.

Läs mer om projektet


Kontaktperson


Mer om mig
…

Yasmina
Ganse

Yasmina Ganse

Projektledare

E-post

yasmina.ganse(a)sust.se

Telefon

070-398 27 26

Mer om mig

Civilekonom med passion för innovationsexport och hållbarhet

Yasmina har en bred produktportfölj och jobbar bland annat med bostadssegregation och innovationslabb. Stort fokus ligger på att bygga upp en ny internationell plattform som ska hjälpa små och medelstora svenska cleantechföretag ut på export. Vidare arbetar hon även med att öka närvaron i EU-projekt samt med Sustainable Innovations egen affärsutveckling.
Yasmina är i botten civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, hon har arbetat som organisationskonsult, utvecklingschef, egen företagare och har lång erfarenhet organisationsutveckling och transformationsprojekt.

Civilekonom med passion för innovationsexport och hållbarhet

Yasmina har en bred produktportfölj och jobbar bland annat med bostadssegregation och innovationslabb. Stort fokus ligger på att bygga upp en ny internationell plattform som ska hjälpa små och medelstora svenska cleantechföretag ut på export. Vidare arbetar hon även med att öka närvaron i EU-projekt samt med Sustainable Innovations egen affärsutveckling.
Yasmina är i botten civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, hon har arbetat som organisationskonsult, utvecklingschef, egen företagare och har lång erfarenhet organisationsutveckling och transformationsprojekt.