…

Hur kan Sverige kombinera hållbar tillväxt med nya exportaffärer?

1 juli

Hur kan Sverige kombinera hållbar tillväxt med nya exportaffärer?
16:30 - 17:30 Teaterskeppet

Sverige har stor export och ett särskilt gott rykte inom clean tech-lösningar som kan bidra till hållbarhetsomställningen. Idag har många små och mellanstora företag svårt att komma ut på de stora internationella marknaderna. Vad behövs för öka den internationella exporten?

Sverige ligger långt framme innovationsmässigt inom de globala tillväxtområdena digitalisering och mobilitet, och kan därmed bidra med lösningar på de stora hållbarhetsutmaningarna. Däremot har man ännu inte lyckats med att skapa så stora exportframgångar, särskilt svårt är det för små och medelstora bolag (SME:er). De största hindren är främst orsakade av begränsade resurser i kombination med brist på kunskap och nätverk. Dessa hinder är ofta större inom clean tech. Varför exporterar denna bransch mindre än övriga sektorer? Vi diskuterar vad som behövs för att skapa bättre förutsättningar för SME:er att växla upp sin verksamhet på en internationell marknad.

Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Roland
Elander

Roland Elander

Affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

E-post

roland.elander(a)sust.se

Telefon

070-539 73 55

Mer om mig

Roland Elander, affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

Roland har en bakgrund som entreprenör med ett starkt engagemang i att få in hållbarhet i näringslivet och samhället. Entreprenörskapet har omfattat internationell verksamhet och försäljning i EU, Nordamerika, Asien och Latinamerika. Genom egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och försäljning har fokus varit att utveckla och implementera nya hållbara affärer och koncept främst inom konsumentmarknader. Inom Sustainable Innovations projektverksamhet har ett flertal projekt nått skalbarhet kommersiellt. Nuvarande fokus är främst transportsektorns utmaningar och att lösningar på dessa snabbt omsätts i samhället och internationaliseras genom ny svensk export.

Roland Elander, affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

Roland har en bakgrund som entreprenör med ett starkt engagemang i att få in hållbarhet i näringslivet och samhället. Entreprenörskapet har omfattat internationell verksamhet och försäljning i EU, Nordamerika, Asien och Latinamerika. Genom egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och försäljning har fokus varit att utveckla och implementera nya hållbara affärer och koncept främst inom konsumentmarknader. Inom Sustainable Innovations projektverksamhet har ett flertal projekt nått skalbarhet kommersiellt. Nuvarande fokus är främst transportsektorns utmaningar och att lösningar på dessa snabbt omsätts i samhället och internationaliseras genom ny svensk export.