Debatt: Enorm potential i energieffektivisering

Vi har länge levt i tron att Sverige har obegränsade mängder av energi till ett hyggligt pris. Nu inser vi att det kommer att förändras, och inte bara tillfälligt. Under sommaren har debatten handlat om olika energislag och hur de bör utvecklas för att vara en del av svensk energimix i framtiden. Självklart måste vi ta ansvar för energi­tillförseln, men det är både enklare och billigare att minska energi­användningen – varför lyser diskussionen om detta med sin frånvaro?
Energieffektivisering

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet föreslår vi tillsammans med andra aktörer inom området fem konkreta förslag framåt:

  • Ta fram ett nationellt mål för hur mycket energi och effekt som kan frigöras. Målet bör bygga på de potentialer som forskningen klarlagt och utgöra en grund för val av insatser.
  • Skärp bygglagstiftningen. Kraven på nya och befintliga byggnader måste skärpas och framförallt måste tillsynen skärpas så att regelverket följs.
  • Kräv att offentlig sektor upphandlar energi­effektivt. Det skulle ge en skjuts åt hela marknaden.
  • Inför ett långsiktigt styrmedel som ger energi­effektivisering på riktigt. Dagens styrmedel med information och kunskaps­höjande insatser räcker inte. Regleringar och incitament måste stärkas.
  • Förbered de svenska småhusen för nästa vinter. Använd innovativa lösningar för att minska energi­användningen i elvärmda hus och/eller konvertera till andra energi­former. Skapa en marknad där det är enkelt och lönsamt att sänka eleffekten under de mest ansträngda timmarna.

Debattörer:

Louise Ödlund, professor i energi­system, Linköpings universitet
Anders Wijkman, ordförande Climate-KIC
Maria Wolrath-Söderberg, lektor i retorik, Södertörns högskola, forskar om klimat­argumentation
Thomas Sundén, vd, Sustainable Innovation
Anders Ekdahl, chef för försäljning och strategi, Nordic Climate Group
Ola Månsson, vd, Installatörs­företagen
Lotta Bångens, vd, Energi­effektiviserings­företagen