Var med och forma energiframtiden!

Nu startar vårt nätverk för energigemenskaper, en del av det EU-finansierade projektet MASTERPIECE. Vi står inför en spännande tid för den som är intresserad av energiinnovation och hållbar utveckling. Genom Nationella dialoger om energigemenskaper vill vi bjuda in dig till en plattform där idéer möts och kunskap delas. Syftet är att skapa en plats för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan aktörer med intresse för energigemenskaper.

MASTERPIECE

Anmälan

Fyll i formuläret nedan så bjuder vi in dig till de kommande dialogerna. Vi ser fram emot att ses! Frågor eller funderingar? Kontakta daniel.brandt@sust.se eller lorentz.tovatt@sust.se.

Namn

——————————

Vad kommer vi prata om?

Under dialogerna utforskar vi energigemenskapers betydelse och potential. Det handlar om frågor som att:

 • identifiera och analysera relevanta affärsmodeller, regelverk och policies
 • samla in och dela goda erfarenheter och insikter från olika sektorer
 • skapa en starkare röst för energigemenskaper i Sverige

Genom dialogerna vill vi bygga upp:

 • ett robust kunskapsunderlag för beslutsfattare, energiaktörer och andra intressenter
 • rekommendationer för policyutveckling och framtida satsningar
 • ett starkt nätverket för samarbete och erfarenehtetsutbyte

Vem kan vara med?

Vi söker dig som är:

 • aktörer inom energi-, fastighets- och techbranschen
 • representant från kommuner, akademier, samfälligheter och nätoperatörer
 • existerande energigemenskaper
 • har ett stort intresse för energigemenskaper

Hur möts vi?

Våra dialoger sker digitalt, vilket ger oss en unik möjlighet att sammanföra aktörer från hela landet. Samtalen kommer pågå från 2024 till 2026.

Exempel på diskussionsämnen

 • Definition och avgränsning av energigemenskaper
 • Samhälls- och nätnytta
 • Affärsmodeller för energigemenskaper
 • Regelverk och policies
 • Fallstudier och goda exempel

——————————

Om MASTERPIECE

Det EU-finansierade projektet MASTERPIECE (grant agreement no.  101096836) strävar efter att skapa en digital plattform som inte bara underlättar bildandet och driften av energigemenskaper, utan också främjar samarbete och deltagande.