Chans till 100 000kr för att utveckla idéer - Välkommen på idéworkshop 28 eller 29 november


Har du en idé eller ett problem som du gått och tänkt på? Något som har med samhällsbyggnad eller digitalt byggmaterial att göra? Energieffektiv belysning, sensorer i trämaterial, nanoteknik, smart betong, effektivare underhåll etc.

Då är det här workshopen för dig!

Anmäl dig till Idéworkshop: Digitalt byggmaterial och/eller
Anmäl dig till Idéworkshop: Data inom samhällsbyggnad

 

Tillsammans med ledande experter och aktörer från en mängd relevanta sektorer kommer vi att brainstorma fram olika lösningar på utmaningar och undersöka era idéer närmre. Hur kan vi få dem att bli verklighet och är det kanske flera som har funderat på samma sak? Registrera dig redan idag så får du dessutom möjligheten att vara med och sätta agendan för dagen.

 

Sustainable Innovation anordnar workshopen tillsammans med Urban ICT Arena, Lantmäteriet och KTH med stöd från Formas och Smart Built Environment. Tillsammans med er vill vi undersöka hur digitaliseringen kan bidra till utvecklingen av nya processer, tjänster och produkter som bidrar till ett smartare samhälle och i förlängningen minska miljöpåverkan, byggtider och byggkostnader. Helt enkelt, vi vill tillsammans skapa en smartare och bättre stad.

 

Workshopen kommer att hållas i ett Open Space-liknande format. Den som har ett område eller idé pitchar detta inför deltagarna och när alla idéer presenterats väljer man den grupp vars idé man vill vara med och diskutera (man måste inte ha varken idé eller problemställning för att delta). Diskussionerna kommer att bilda underlag till Smart Built Environment och Formas som väljer vilka som får 100 000kr att arbeta vidare med.

 

Workshopen är en del i projektet Idéverkstad Innovationslabb. Läs mer…