…

Besök av japanska AIST

Idag fick vi på Sustainable Innovation besök av den japanska forskningsorganisationen AIST. Totalt var det nio besökare som alla jobbar i den statligt finansierade innovationsbranschen i Japan.

Diskussionerna handlade framförallt om den så kallade Valley of death. Alltså hur vi får statligt finansierade innovationer att ta fart och sprida sig på marknaden. Problemen såg ganska lika ut för den japanska och svenska marknaden och det blev därför ett spännande möte med givande diskussioner.

– Det var en ögonöppnare att utmaningarna på många sätt är liknande i Japan som i Sverige. Det säger mycket om hur viktigt det är med internationella samarbeten för att lösa internationella utmaningar, säger Jens Hagman, projektledare på Sustainable Innovation.

Samtalet kretsade även kring det metodarbete för Sustainable Innovations verksamhet som vi håller på att utveckla.

Vill du läsa mer om AIST? Kolla in deras hemsida här