Att starta ett klimatinitiativ

Olika typer av klimatinitiativ har visat sig vara framgångsrika samverksansmodeller i omställningen. Under det här webbinariet får du chansen att utforska samarbetet mellan offentliga och privata organisationer, samtidigt som du lär dig hur din kommun eller region kan arbeta för att nå sina klimatmål.

Agenda

  • Introduktion: Vad och varför klimatinitiativ?
  • Klimatinitiativens erfarenheter och framgångsfaktorer
  • Samspelet mellan klimatinitiativ och klimatkontrakt
  • Vägen framåt – råd och tips för att komma igång

Om talarna

  • Rasmus Ahlén: Projektledare för Gävle Klimatavtal
  • Frida Åberg: Processledare för Klimatarena Stockholm från Länsstyrelsen Stockholm
  • Moderator: Thomas Sundén: vd på Sustainable Innovation och aktiv i flera klimatinitiativ (LFM 30 Malmö, Klimatarena Stockholm, Gävle Klimatavtal)

Se eventet

Nätverk

Vi är övertygade om att klimatavtal och klimatinitiativ är en av nycklarna till hållbara städer och samhällen. Därför vill vi etablera ett nationellt nätverk för att sprida dess positiva inverkan över hela landet. Nätverket kommer bland annat att inkludera stöd och kunskapsuppbyggnad för uppstart, organisatorisk och finansiell utveckling, kommunikation och spridning av resultat. Låter det spännande? Kontakta Thomas Sundén på thomas.sunden@sust.se för mer information.