Älskade stad fortsätter optimera transporter

Älskade stad är transportlösningen i citymiljö där distribution av gods och insamling av återvinning samordnas med lätta elfordon. Nu fortsätter initiativet sin forskning för att nå ytterligare potential.

Genom en unik lösning med city-hubbar där gods och återvinning samdistribueras i städer kan transporteffektiviteten ökas radikalt. Det innebär att två stora tunga fordon för gods respektive återvinning ersätts av ett mindre fordon. Energieffektiviseringen blir radikal genom samordning i flera led.

Initiativet Älskade stad visar goda resultat, och syftet med det fortsatta initiativet är att demonstrera och utvärdera outnyttjad potential för att skapa en ännu bättre lösning. Då projektet nu även omfattar transportören Bring finns nya möjligheter till optimering av hela godskedjan. Även nya flöden utreds för att maximera transportarbetet.

Nu startar tester och mätningar av hela konceptets flöden av både gods från bring och insamling av återvinning från Ragn-Sells. Förutom analys av transport- och energieffektivitet tillämpas också en modellering utvecklad av ITRL KTH där möjligheterna till att skala upp och utöka upptagningsområden kan simuleras.