Nu lyfter vi era idéer till nästa nivå – ta chansen att få 100 000 kr och stöd för vidareutveckling!


Har du en idé eller en utmaning som du gått och tänkt på? Något som har med smarta städer, byggprocessen eller kanske medborgardialog i samhällsplaneringen att göra? Välkommen till workshopen där vi gör idé till verklighet.

När? 7 februari 2019, 10:00–15:00
Var? Drottninggatan 33, Stockholm
Hur? Gå in på sust.se/innovationslabb och anmäl dig

Tillsammans med ledande experter och aktörer från relevanta sektorer kommer vi under dagen att brainstorma fram olika lösningar på utmaningar och undersöka hur vi kan få dem att bli verklighet. Det kanske finns fler som har funderat på samma sak? Passa på att registrera dig idag så hamnar din idé i fokus när vi sätter agendan!

Workshopen ingår i projekt Idéverkstan med målet att skapa tätare relationer mellan aktörer som på olika sätt arbetar med samhällsbyggnad samt mellan aktörer och medborgare. Detta för att bädda för en snabbare, billigare, och mer hållbar utveckling. Fokus ligger framförallt på att undersöka och utveckla digitaliseringens möjligheter att snabba på processen för samhällsbyggnad. Helt enkelt, vi vill tillsammans med er skapa en smartare och mer hållbar stad.

Sustainable Innovation anordnar workshopen tillsammans med Urban ICT Arena, Lantmäteriet och KTH. Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Workshopen hålls i ett Open Space-liknande format. Den som har ett område eller idé pitchar detta inför deltagarna och när alla idéer presenterats väljer man den grupp vars idé man vill vara med och diskutera (man får gärna delta även utan idé och problemställning).
Se vilka ledande expeter som medverkar och anmäl
dig på sust.se/innovationslabb

 

Partners: I projektet samarbetar Sustainable Innovation, Urban ICT Arena, KTH och Lantmäteriet.

Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.